Hiện nay, TP.HCM quy định diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (sau khi trừ lộ giới) như sau:

Tại các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú, thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa tối thiểu là 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn ba mét.

Trong khi đó tại các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện, thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa tối thiểu 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn bốn mét.

Với các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn), thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn năm mét.

Tuy nhiên, Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của UBND TPHCM cho phép tám trường hợp sau đây sẽ không áp dụng diện tích đất tối thiểu được tách thửa:

Thứ nhất là chuyển mục đích sử dụng đất.Ví dụ trước đây Nhà nước đã cấp thửa đất 70m2 tại huyện Nhà Bè với mục đích sử dụng đất nông nghiệp, nay xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở thì vẫn được chấp thuận.

Thứ hai là chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa. Nếu như trước đây Nhà nước đã cấp sổ đỏ cho thửa đất 20m2, thì nay người đang sở hữu được quyền chuyển nhượng thửa đất đó cho người khác mà không bị khống chế bởi diện tích tối thiểu.

Thứ ba là bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Chính phủ. Nghĩa là khi bán nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước thì diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu nêu trên vẫn được chấp nhận.

Thứ tư là trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.Ví dụ, sau khi tách thửa, diện tích thửa đất đó là 40m2, nhưng Nhà nước thu hồi 10m2 của thửa đất đó thì phần thửa đất còn lại là 30m2 vẫn được công nhận.

Thứ năm là đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

Thứ sáu là tách thửa đối với đất do tổ chức sử dụng; về nhu cầu sử dụng đất và thẩm định nhu cầu sử dụng đất của tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai.

Thứ bảy là khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất ở đã hình thành trước ngày 25 tháng 10 năm 2014 và có diện tích tối thiểu nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND.

Thứ tám là khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất không phải là đất ở đã hình thành từ trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, có diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nêu trên.

Theo cafeland.vn