Căn 1.1 - KH NG THỊ TUYẾT SƯƠNG - ngày 3.12.2019
CĂN 2 - KH HỒ VĂN XUÂN - ngày 3.8.2020
Căn 1.12 - KH ĐOÀN HỒNG MINH - nhận sổ ngày 23.3.2020
Căn 15 - KH TRẦN THỊ LỆ THỦY - ngày 3.2.2020
Căn 15 - KH TRẦN THỊ LỆ THỦY - ngày 3.2.2020
Căn C1 ký ngày 31.8.2020