Căn C2 - KH NG THỊ MINH CHÂU - ngày 4.5.2020
Căn C16 - KH NGUYỄN LƯƠNG ÂN - ngày 18.5.2020
Căn C17 - KH LÊ THANH UYÊN - ngày 20.5.2020
Căn C12 - KH NG THỊ HẢO - ngày 25.5.2020