UBND tình Đồng Nai vừa công bố thông tin đấu giá khu đất khu dân cư theo quy hoạch 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành với giá khởi điểm là 1.645 tỷ đồng.

Vị trí chính xác của khu đất 92ha là đường đất rộng khoảng 5m cách đường liên xã Long Đức – Lộc An đoạn qua xã Lộc An (từ Tỉnh lộ 769 đến giáp ranh xã Long Đức) khoảng 500m.

Diện tích cụ thể của khu đất là 922.154,2 m2, trong đó:

Diện tích đấu giá là 539.460,21 m2 gồm: 465.687,87 m2 đất ở tại nông thôn (đất ở dự án), 50.718,48 m2 đất công trình giáo dục và 23.053,86 m2 đất công trình dịch vụ đô thị.

Diện tích không đấu giá: 382.693,99 m2 gồm đất cây xanh, đất giao thông hạ tầng kỹ thuật, đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đấu nối theo đúng quy hoạch chi tiết và bàn giao cho UBND huyện Long Thành quản lý theo quy định.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (đất ở dự án), đất công trình giáo dục, đất công trình dịch vụ đô thị.

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê và giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn (đất ở dự án) là lâu dài; Đất công trình giáo dục là 50 năm; Đất công trình dịch vụ đô thị là 50 năm.

Giá khởi điểm tài sản đấu giá là 1.645,7đồng, tiền đặt trước là 164,57 tỷ đồng/hồ sơ và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 5.000.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá là 14 giờ 30 phút ngày 23/8/2019.

Theo cafeland.vn

Có thể bạn quan tâm: